Värderingar

Med kunden i fokus

Moank grundades 2015 med en strävan att bli en modern aktör i den finansiella bankvärlden med starka värderingar och som sätter kunden i första rummet.

Vi erbjuder trygga tjänster till hållbara villkor som främjar en sund, ansvarsfull och långsiktig privatekonomi och en hållbar lönsam utveckling för våra företagskunder.

Värderingar

Ansvarsfull kreditgivning 

Moank arbetar aktivt för att motverka överskuldsättning i samhället och har en robust och personlig kreditprövningsprocess. Vi vill få en bättre förståelse för våra kunders faktiska situationer och behov samt säkerställa att de inte ämnar att ta lån för ett destruktivt syfte. Tack vare preciserade analyser och ett mänskligt perspektiv kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda villkor och en tryggare privatekonomi.  

Utveckling

Teknisk innovation

Med hjälp av teknisk innovation och nytänkande vill Moank ständigt utveckla sin förmåga att se till varje kunds unika ekonomiska behov och situation. Genom att analysera och diagnostisera varje enskilt fall kan Moank ha en god avvägning mellan avkastning och risknivå i syfte att skapa en stabil verksamhet och långsiktig lönsamhet.

Bolagsform

Kreditmarknadsbolag

Moank AB är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd av Finansinspektionen. All information som hanteras, både överförd och lagrad, är krypterad enligt samma säkerhetsprotokoll som traditionella banker. Moank värnar om kundernas personliga integritet och våra verktyg och processer säkerställer att vi uppfyller krav i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, the General Data Protection Regulation).