Hjälp oss att bli bättre

Synpunkter & klagomål

När du som kund inte är nöjd vill vi gärna höra dina synpunkter, det ger oss möjlighet till förbättring. Om du har synpunkter eller vill framföra ett missnöje kontaktar du i första hand vår kundtjänst på info@moank.se, där du beskriver ditt ärende.

Tycker du att svaret från vår kundtjänst inte är tillfredsställande och du vill göra ett mer formellt klagomål ber vi dig att kontakta klagomalsansvarig@moank.se och ange följande information:

Detaljerad beskrivning av vad som hänt.

När det hände.

Varför du vill framföra ett klagomål.

Vi tar din feedback på största allvar och vi har en klagomålsansvarig som hanterar ditt ärende enligt en fastslagen rutin. Vi kommer att prioritera ditt ärende och göra vårt bästa för att hitta en lösning på ditt problem så snart som möjligt.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål och upplever att vi inte vidtagit tillfredsställande åtgärder kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.